Інструментарій та компілятор

У цій главі ми познайомимось з інструментарієм, який існує зараз для полегшення розробки з використанням ClojureScript. У ній ми розглянемо:

  • Використання REPL
  • Leiningen та cljsbuild
  • Бібліотеку Google Closure
  • Модулі
  • Модульне тестування
  • Розробку бібліотек
  • Розробку під браузери
  • Розробку під сервери

На відміну від попередньої глави, у цій різні теми не будуть пов’язані одна з одною.

results matching ""

    No results matching ""