Глава четверта

Аксесори, атрибути та змінні класів…

Тепер, повертаючись до роботи над маленькою пригодницькою грою, яку я програмував раніше… Мені досі не подобається той факт, що в класах повно повторюваного коду для get та set аксесорів. Дайте мені подивитись, що я можу зробити, щоб виправити це.

Методи–аксесори

Замість того, щоб звертатись до значення змінної екземпляру @description двома різними методами, get_description та set_description, ось так…

puts(t1.get_description)
t1.set_description("Якийсь опис")

…було б набагато краще отримувати та присвоювати їх так само, як ми звикли отримувати та присвоювати значення з та в звичайні змінні, тобто ось так:

puts(t1.description)
t1.description = "Якийсь опис"

Щоб зробити це можливим, мені потрібно змінити визначення класу Treasure. Для цього потрібно переписати методи–аксесори для @description так, як показано нижче:

def description
 return @description
end
def description=(aDescription)
 @description = aDescription
end

accessors.rb:

У програмі accessors.rb я додав аксесори подібно до того, як показано у прикладі вище. Є дві відмінності у порівнянні з моєю попередньою версією. По–перше, обидва аксесори називаються description, замість get_description та set_description; по–друге, після назви set–аксесора є знак рівності (=). Тепер можна присвоювати новий рядок ось так:

t.description = "трохи зношена і побита по боках"

Або отримувати значення ось так:

puts(t.description)

Зауважте: Коли ви пишете set–аксесор таким чином, символ = має йти безпосередньо після ім’я методу, а не десь між ім’ям методу та його аргументами. Тому такий приклад є правильним:

 def name=(aName)

А ось цей спричинить помилку:

def name =(aName)

Читачі та записувачі атрибутів

Насправді є простіший та коротший спосіб отримати той же результат. Все, що вам потрібно зробити — це скористатись двома спеціальними методами: attr_reader та attr_writer — після яких повинен стояти символ:

attr_reader :description
attr_writer :description

Вам потрібно додати цей код всередині оголошення ваших класів, проте поза будь–якими методами, ось так:

class Thing
 attr_reader :description
 attr_writer :description

 # решта методів…
end

Символи: У Ruby символом є ім’я, перед яким стоїть двокрапка. Symbol визначений у бібліотеці класів Ruby, щоб відображати імена всередині інтерпретатора Ruby. Вони можуть використовуватись по–різному. Наприклад, коли ви передаєте один або більше символів у якості аргументів attr_reader (це може бути не достатньо очевидним, але attr_reader є, насправді, методом класу Module), Ruby створює екземпляр змінної та get–аксесор, щоб повертати значення цієї змінної; обидва екземпляри змінної та метод–аксесор матимуть таке ж ім’я, як і вказаний символ.

Виклик attr_reader з символом має такий же ефект, як і створення екземпляру змінної з ім’ям, що співпадає з символом та get–аксесором для цієї змінної.

Виклик attr_writer так само створює екземпляр змінної з set–аксесором. У цьому випадку змінна буде називатись @description. Змінні екземпляру вважаються “атрибутами” об’єкту — ось чому методи attr_reader та attr_writer так називаються.

accessors2.rb:

Програма accessors2.rb містить кілька робочих прикладів записувачів та читачів атрибутів у дії. Зауважте, що клас Thing визначає set–аксесор у скороченій формі (використовуючи attr_writer з символом) для змінної @name:

attr_writer :name

Проте він має розгорнуту форму для get–аксесора – написаний повністю вручну метод – для тієї ж змінної:

def name
 return @name.capitalize
end

Перевагою повного написання методу, як у прикладі вище, є те, що це відкриває для вас можливість додатково обробляти значення атрибуту, замість того, щоб просто читати або записувати його. Тут get–аксесор використовує метод capitalize класу String, щоб повернути значення @name з першою літерою у верхньому регістрі.

Атрибут @description не потребує додаткової обробки, тому я використовуватиму attr_reader та attr_writer, щоб встановлювати та отримувати значення змінної @description.

Атрибути чи властивості? Не плутайтесь у термінології. У Ruby, “атрибут” (attributes) є еквівалентним до того, що у багатьох інших мовах програмування називається “властивістю” (property).

Якщо ви хочете і читати, і записувати змінну, метод attr_accessor надає коротшу альтернативу замість окремих attr_reader та attr_writer. Я використав його для доступу до атрибуту value у класі Treasure:

attr_accessor :value

Це еквівалентне до:

attr_reader :value
attr_writer :value

Атрибути створюють змінні

Раніше я сказав, що виклик attr_reader з символом насправді створює змінну з тим самим ім’ям, що і у символі.

Метод attr_accessor також робить це. У коді до класу Thing, така поведінка не зовсім очевидна оскільки клас має метод initialize явно створює змінні.

Однак, клас Treasure не посилається до змінної @value у своєму методі initialize:

class Treasure < Thing
 attr_accessor :value

 def initialize(aName, aDescription)
  super(aName, aDescription)
 end
end

Єдиною вказівкою на те, що змінна @value існує — є визначення аксесора, яке оголошує атрибут value:

attr_accessor :value

Мій код у кінці вихідного файлу встановлює значення кожному об’єкті Treasure:

t1.value = 800

Навіть якщо вона ніде формально не оголошена, змінна @value справді існує і ми можемо отримати її числове значення з допомогою get–аксесора:

t1.value

Щоб бути точно впевненим у тому, що аксесор атрибуту справді створив @value, ви завжди можете подивитись всередину об’єкту з допомогою методу inspect. Я так і зробив, тому у останніми двома рядками коду у цій програмі є:

puts "Це treasure1: #{t1.inspect}"
puts "Це treasure2: #{t2.inspect}"

Аксесори атрибутів можуть ініціалізувати більше, ніж один атрибут за раз, якщо ви передасте їм список символів у вигляді аргументів розділених функціями, ось так:

attr_reader :name, :description
attr_writer(:name, :description)
attr_accessor(:value, :id, :owner)

Як завжди, у Ruby дужки довкола аргументів є необов’язковими.

adventure2.rb:

Тепер, давайте подивимось, як використати читачі та записувачі атрибутів у моїй пригодницькій грі. Завантажте програму adventure2.rb. Ви побачите, що я створив два атрибути класу Thing, які доступні на читання: name та description. Я також зробив description доступним на запис; однак, оскільки я не планую змінювати ім’я жодного об’єкту Thing, атрибут name є недоступним на запис:

attr_reader(:name, :description)
attr_writer(:description)

Я створив метод to_s, який повертає рядок, що описує об’єкт Treasure. Нагадаю, що всі класи в Ruby мають стандартний метод to_s. Метод to_s класу Thing перезаписує (а також замінює) метод за замовчуванням. Ви можете перезаписати методи, якщо ви хочете імплементувати нову поведінку для певного типу класів.

Виклик методів батьківського класу

Я вирішив, що моя гра матиме два класи, що наслідуються від Thing. Клас Treasure додає атрибут value, який можна і читати, і записувати. Зауважте, що його метод initialize викликає батьківський клас для того, щоб ініціалізувати атрибути name та description перед ініціалізацією змінної @value:

super(aName, aDescription)
@value = aValue

Тут, якщо б я упустив виклик батьківського класу, атрибути name та description не ініціалізувалися б. Так сталося б тому, що Treasure.initialize перезаписує Thing.initialize, тому що коли об’єкт Treasure створюється, код у Thing.initialize не виконається автоматично.

У деяких книгах про Ruby, між іменами класу та методу може стояти символ решітки: Treasure#initialize. Це лише правило з документації (яке я ігнорую) і не є частиною синтаксису Ruby. !!! I guess it’s just a case of ‚You say tomayto and I say tomahto; !! ви кажете Treasure#initialize, а я кажу Treasure.initialize. Ось так, давайте не сперечатись через це — це всього лише пунктуація…!

З іншого боку, клас Room також наслідується від Thing і поки не має методу initialize, тому коли створюється новий об’єкт Room, Ruby проходить по класовій ієрархії у пошуках класу, який має такий метод. Першим методом initialize, який він знайде, буде метод, що належить Thing — так ініціалізуються name та description атрибути об’єкта Room.

Змінні класів

Є також декілька інших цікавих речей у цій програмі. Відразу на початку класу Thing ви можете побачити:

@@num_things = 0

Два символи @ на початку імені цієї змінної оголошують, що змінна @@num_things є змінною класу (class variable). Змінні, які ми використовували всередині класів, дотепер були змінними екземплярів, і починались з одного @, як от @name. Для них кожен новий об’єкт (або екземпляр) цього класу присвоював свої власні значення для своїх власних змінних екземпляру. На відміну від змінних екземплярів, всі об’єкти, що походять від певного класу, поділяють між собою одні й ті ж змінні класів.Я присвоїв 0 змінній @@num_things, щоб бути певним, що вона має правильне значення з самого початку.

Тут, змінна @@num_things має зберігати загальне число об’єктів Thing у грі. Ми робимо це простим інкрементуванням змінної класу (ми використовуємо +=, щоб додати до змінної 1) у методі initialize щоразу, коли створюється новий об’єкт, ми виконуємо:

@@num_things +=1

Якщо ви подивитесь на мій код, ви побачите, що я створив клас Map, щоб зберігати масив кімнат (rooms). Він включає версію методу to_s, який виводить інформацію для кожної кімнати у масиві. Не турбуйтесь про імплементацію класу Map: ми розглянемо масиви та їхні методи дуже скоро.

Змінні класів

Ця діаграма показує клас Thing (прямокутний), який містить змінну класу @@num_things та змінну екземпляру @name. Три овали зображують Thing–об’єкти – тобто екземпляри класу Thing. Коли один з цих об’єктів присвоює значення своїй змінній екземпляра @name, це значення впливає лише на змінну @name цього об’єкта – ось чому кожен об’єкт має різне значення @name. Проте, коли об’єкт присвоює значення змінній класу @@num_things це значення “живе всередині” самого класу Thing і розділяється між усіма екземплярами цього класу. На малюнку @@num_things рівне 3 і це справджується для всіх об’єктів Thing.

Знайдіть код наприкінці файлу та запустіть програму, щоб побачити, як ми створили та ініціалізувати всі три об’єкти та використали змінну класу @@num_things, щоб загальну кількість об’єктів Thing, які ми створили.

results matching ""

  No results matching ""