Глава восьма

Умовні оператори…

Комп’ютерні програми, як і саме життя, сповнені складних рішень, які потрібно приймати. Такі речі, як: якщо я лежатиму більше у ліжку, я довше спатиму, інакше мені потрібно буде йти на роботу; якщо я піду на роботу, я зароблю гроші, інакше я втрачу свою роботу - і так далі…

Ми вже виконували декілька if–перевірок у попередніх програмах. Ось простий приклад з обчислювача податку з першої глави:

if (subtotal < 0.0) then
 subtotal = 0.0
end

Ця програма просила користувача ввести значення subtotal, яке використовувалось для обчислення податку. Маленька перевірка вище страхує нас від того, що subtotal буде від’ємним. Якщо користувач, в божевільному пориві введе значення, яке менше за 0, перевірка if це помітить, оскільки (subtotal < 0.0) буде істинним, а це спричинить до того, що код між перевіркою if та ключовим словом end виконається. У нашому випадку він встановить значення subtotal рівне 0.

Одне дорівнює = чи два ==?

Як і у більшості мовах програмування, Ruby використовує один знак рівності для присвоєння значення =, а два — для порівняння значень ==.

if..then..else

if_else.rb:

Проста перевірка if має лише два можливих результати. Код або виконається, або ні, в залежності від істиності або хибності перевірки.

Часто вам потрібно мати більше, ніж два можливих результати. Давайте припустимо, наприклад, що програма повинна виконуватись одним способом, якщо день тижня будній та іншим — якщо вихідним. Ви можете перевірити це, додавши секцію else після секції if, ось так:

if aDay == 'Субота' or aDay == 'Неділя'
 daytype = 'вихідний'
else
 daytype = 'будень'
end

Тут умова if є простою. Вона перевіряє дві можливі умови:

 1. значення змінної aDay рівне рядку 'Субота' або…
 2. значення змінної aDay рівне рядку 'неділя'.

Якщо якась з цих умов є істинною, тоді виконується наступний рядок:

daytype = 'вихідний'

У всіх інших випадках виконується код після else:

daytype = 'будень'

if_then.rb:

Коли перевірка if та код, який треба виконати, знаходяться на різних рядках, ключове слово then є необов’язковим. Коли перевірка і код розміщені на одному рядку, між ними обов’язково має стояти ключове слово then (або, якщо ви надаєте перевагу лаконічному коду, двокрапка):

if x == 1 then puts('ok') end  # з 'then'
if x == 1 : puts('ok') end    # з двокрапкою
if x == 1 puts('ok') end     # синтаксична помилка!

Перевірка if не обмежена виконанням лише двох умов. Припустимо, наприклад, що ваш код має розуміти, чи певний день є робочим днем чи святковим. Всі будні є робочими днями; всі суботи є святковими днями, але неділі є лише святами, коли ви не працюєте понаднормово.

Примітка перекладача:

У прикладі вище наведений переклад оригінального тексту. Автор книги — американець, а в Сполучених Штатах Америки неділя вважається першим днем тижня.

Це моя перша спроба написати перевірку, яка задовольнятиме цим умовам:

working_overtime = true

if aDay == 'Субота' or aDay == 'Наділя' and not working_overtime
 daytype = 'свято'
 puts( "Уурраа!" )
else
 daytype = 'робочий день'
end

and_or.rb:

На жаль, це не працює достатньо добре. Пам’ятайте, що субота є завжди святом. Проте цей код наполягає, що 'субота' — робочий день. Це стається тому, що Ruby сприймає перевірку так: “Якщо цей день — субота і я не працюю понаднормово, або якщо цей день — неділя, і я не працюю понаднормово” — проте насправді я мав на увазі: “Якщо це день — субота або якщо цей день — неділя, і я не працюю понаднормово”.

Найпростіший спосіб вирішити цю неточність — огорнути перевірки, які мають трактуватись як одне ціле, в круглі дужки, ось так:

if aDay == 'Субота' or (aDay == 'Неділя' and not working_overtime)

and, or, not

Між іншим, Ruby має два різні записи для булевих умов.

У прикладі, наведеному вище, я використав оператори у вигляді англійських слів: and (і/та), or (або) та not (ні). Якщо хочете, ви можете використовувати альтернативні оператори, подібні до тих, які є у інших мовах програмування, а саме: && (і/та), || (або) та ! (ні).

Тим не менше, будьте обережні, ці дві групи операторів не повністю взаємозамінні. Зокрема, вони мають різну пріоритетність, а це означає, що при використанні різних операторів у перевірці, її частини можуть виконуватись по–різному в залежності від того, який оператор ви використовуєте.

if..elsif

Без сумнівно бувають ситуації, коли вам необхідно виконати різні дії для різних альтернативних умов. Один зі способів зробити це — виконання умови if, після якої слідуватиме серія інших перевірок з ключовими словами elsif. Після всіх перевірок мусить стояти ключове слово end.

if_elsif.rb:

Наприклад, тут я почергово, в циклі while, прошу користувача ввести дані. Умова if перевіряє, чи користувач ввів 'q' (я використовую метод chomp(), щоб видалити небажані символи з вводу). Якщо 'q' не введено, перша умова elsif перевіряє, чи цілочисельне значення введених даних (input.to_i) більше за 800. Якщо результат перевірки є хибним наступна умова elsif перевіряє, чи цілочисельне значення є меншим або більшим за 800:

while input != 'q' do
 puts("Введіть число від 1 до 1000 (або 'q' для виходу)")
 print("?- ")
 input = gets().chomp()
 if input == 'q'
  puts("Бувай")
 elsif input.to_i > 800
  puts("Це зависокий рівень оплати!")
 elsif input.to_i <= 800
  puts("Це ми потягнемо")
 end
end

Цей код має баг. Він просить ввести число від 1 до 1000, проте приймає й інші числа. Давайте спробуємо переписати цю перевірку без помилок!

if_else_alt.rb:

Ruby також має скорочену форму запису if..then..else в якій знак питання ? заміняє if..then, а двокрапка поводиться як else

<умова> ? <якщо істина> : <якщо хиба>

Наприклад:

x == 10 ? puts("це 10") : puts("це якесь інше число")

Коли перевірка умови є комплексною (якщо вона використовує and та or), вам слід огорнути її у дужки.

Якщо перевірка та код займають декілька рядків, ? має стояти на тому ж рядку, що й умова, що передує йому, а : повинна бути на тому ж рядку, що і код, який йде після ?.

Іншими словами, якщо ви розмістити перехід на новий рядок перед ? або :, ви отримаєте синтаксичну помилку. Ось приклад правильного багаторядкового блоку коду:

(aDay == 'Субота' or aDay == 'Неділя') ?
 daytype = 'вихідний' :
 daytype = 'будень'

unless

unless.rb:

Ruby також може виконувати перевірку unless, яка є протилежною до перевірки if:

unless aDay == 'Субота' or aDay == 'Неділя'
 daytype = 'вихідний'
else
 daytype = 'будень'
end

Думайте про unless як про альтернативний спосіб перевірити якщо не. Ось відповідний еквівалент коду наведеного вище:

if !(aDay == 'Субота' or aDay == 'Неділя')
 daytype = 'вихідний'
else
 daytype = 'будень'
end

Модифікатори if та unless

Ви напевно пригадуєте альтернативний запис для циклу while з Глави 7. Замість того, щоб писати так…

while tired do sleep end  # поки втомлений спати

…ми можемо переписати це ось так:

sleep while tired  # спати поки втомлений

Альтернативний запис, при якому ключове слово while розташоване між кодом, який треба виконати та тестовою умовою, називається модифікатор while. Так от, Ruby також має модифікатори if та unless. Ось кілька прикладів:

if_unless_mod.rb:

sleep if tired # спати якщо втомлений

begin      #
 sleep     #  спати
 snore     #  хропіти
end if tired  # якщо втомлений

sleep unless not tired # не спати якщо не втомлений

begin         #
 sleep        #  спати
 snore        #  хропіти
end unless not tired # якщо не не втомлений

Стислість такого запису корисна, коли, приміром, вам потрібно швидко виконати добре визначену дію, якщо умова є істинною.

Ось, як ви можете додати у ваш код зневаджувальний вивід, якщо константа DEBUG має істинне значення:

puts("somevar = #{somevar}") if DEBUG

Оператор case

Коли вам потрібно виконати ряд різних дій, в залежності від значення однієї змінної, декілька перевірок if..elsif є занадто багатослівними і містять багато повторень. Елегантне альтернативне рішення пропонує оператор case. Він починається зі слова case, після якого йде назва змінної для перевірки. Після цього йде ряд секцій when, кожна з яких визначає пускове значення для коду, який йде після неї. Цей код виконується, лише коли значення змінної, яка перевіряється, дорівнює пусковому значенню:

case.rb:

case(i)
 when 1 : puts("Понеділок")
 when 2 : puts("Вівторок")
 when 3 : puts("Середа")
 when 4 : puts("Четвер")
 when 5 : puts("П’ятниця")
 when (6..7) : puts("Юху! Вихідні!")
 else puts("Такого дня не існує!")
end

У цьому прикладі я використовую двокрапку, щоб відділити перевірку when від коду, який має виконуватись. Ви також можете використовувати ключове слово then:

when 1 then puts("Понеділок")

Двокрапка або then можна упустити, якщо перевірка та код, який виконається, розміщені на різних рядках. На відміну від оператора case у C-подібних мовах, немає потреби вставляти ключове слово break для того, що перервати перехід виконання до секцій, які знаходяться нижче.

В Ruby, як тільки знайдене співпадіння, оператор case завершує роботу:

case(i)
 when 5 : puts("П’ятниця")
  puts("...майже вихідні!")
 when 6 : puts("Субота!")
 # the following never executes
 when 5 : puts("А тепер знову п’ятниця!")
end

Ви можете декілька рядків коду між кожною умовою when, і ви можете перелічити декілька значень розділених комами, щоб запустити певний блок when, ось так:

when 6, 7 : puts("Юху! Вихідні!")

Умова в операторі case не обов’язково має бути простою змінною, це може бути і вираз, як от:

case(i + 1)

Ви також можете використовувати нецілочисельні типи, як от рядки.

Декілька пускових значень визначених у секції when можуть мати різні типи – наприклад, і рядки, і цілі числа:

when 1, 'Monday', 'Mon' : puts("Так, '#{i}' це понеділок")

case2.rb:

Ось розгорнутіший приклад, який ілюструє синтаксичні елементи, про які йшлось раніше:

case(i)
 when 1 : puts("Понеділок")
 when 2 : puts("Вівторок")
 when 3 : puts("Середа")
 when 4 : puts("Четвер")
 when 5 then puts("П’ятниця")
  puts("...майже вихідні!")
 when 6, 7
  puts("Субота!") if i == 6
  puts("Неділя!") if i == 7
  puts("Юху! Вихідні!")
  # все, що нижче ніколи не виконається
 when 5 : puts("А тепер знову п’ятниця!")
 else puts("Такого дня не існує!")
end

results matching ""

  No results matching ""